Інформаційна відкритість

Статут закладу

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Структура та органи управління закладом

Кадровий склад вчителів закладу

Освітні програми, що реалізуються в закладі

Територія обслуговування, закріплена за закладом

Фактична кількість учнів закладу

Мова освітнього процесу - українська

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення - на 2018-2019 н.р вакансії відсутні

Матеріально-технічне забезпечення закладу

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність закладу

Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами 

Правила прийому до закладу

Перелік додаткових освітніх послуг - додаткові освітні послуги заклад не надає

Інформація про використання публічних коштів

2222222222